Robin

Deze pagina is voor/van Robin Jenner, geboren 23-12-2014. De pagina wordt gemaakt om belangrijke zaken in haar leven weer te geven.


De facebook-pagina van Berthy en die van Yui


Op 23 december 2017 wordt Robin 3 jaar


7 december 2017, intake voor een andere school per 3 januari 2018

Sport uniform

De zoektocht naar een andere school voor onze dochter Robin is ten einde. Eigenlijk hadden we al besloten naar welke school zij zou gaan toen we van een Facebook-friend nog een tip kregen. De Sarasas school in Chiang Mai city. We bezochten de school en waren meteen verkocht. Dit ziet er erg leuk en goed uit. Robin wilde meteen in het zwembad duiken, maar dat kon natuurlijk niet, wel bezocht ze haar toekomstige klasje. Gisteren zijn we terug gegaan om haar in te schrijven. Maar dat kan pas op 3 januari, haar eerste schooldag. We hadden Robin vroeg uit school gehaald en in haar huidige uniform kwam ze op haar nieuwe school. Toen zij haar nieuwe uniform paste smeet ze het oude weg!! Een goed teken?

Uniform

De toekomstige klasgenoten slapen, Robin, met rode rok, speelt al in haar klasje.

Oefenen voor een Kerstlied

Het zwembad trok Robin’s interesse zeer

Gang met klasjes voor de kleinste kinderen

Intake test

Overzicht van de Sarasas school in Chiang Mai.