Chinees Nieuwjaar

In 2020 begint het Chinese nieuwe jaar op 25 januari, het is het jaar van het rat. Er wonen veel Thai van Chinese afkomst in Thailand.

chinaIn China wordt het Nieuwjaarsfeest niet op 1 januari gevierd maar in de eerste nacht met volle maand tussen eind januari en midden februari. Elk in die nacht beginnend maanjaar is aan één van de 12 verschillende dieren opgedragen. Rondom het “ontstaan” van het ons tegenwoordige bekende Chinese horoscoop bestaan, hoe zou het anders kunnen, een heleboel legendes en verhalen. Er wordt verteld dat Bhuddha veel dieren had uitgenodigd maar dat ze niet allemaal kwamen opdagen. De volgorde van hun aankomst bepaalt tot vandaag de volgorde van de dierentekens

De Chinese dierenriem heeft twaalf tekens: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond, varken. De aan de tekens toegekende eigenschappen zijn:

Rat: charmant, slim, economisch, efficiënt, diplomatiek, flexibel, maar ook stiekem, opportunistisch, verkwistend en op eigen gewin uit.

Os: harde werker, principieel, zachtaardig en geduldig, maar ook koppig, excentriek, tegendraads en geen tegenspraak verdragend.

Tijger: energiek, bewonderenswaardig, revolutionair, leiderscapaciteiten, onverschrokken, recht op het doel af, kent geen nederigheid, maar ook kwetsbaar voor aanval in de flank, alle schepen verbrandend, ijdel en “alles of niets”.

Konijn: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.

Toegang tot een Chinese tempel in Chiang Mai

Draak: trots en levendig, enthousiast, eigenwijs, extravert en inspirerend.

Slang: intelligent, mysterieus, sensueel, discreet, met een scherpe actieve geest, maar ook hypocriet en metend met twee maten.

Paard: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, sexy, extravert en leergierig, maar ook egocentrisch, onvoorspelbaar en onbevreesd.

Geit/Schaap: creatief, rustig maar hartstochtelijk, luxeminnend, excentriek, oprecht en grote verbeeldingskracht, maar ook leunend op rijke of sterke partner, kan geen armoede verdragen.

Aap: nieuwsgierig, onafhankelijk, levendig, behulpzaam en heeft alles in de gaten, maar ook niet erg diepgaand, lomp, huichelachtig en met zichzelf bezig.

Haan: kleurrijk, onbevangen, beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen, maar ook breedsprakig, opschepperig, hebberig en niet subtiel.

Hond: trouw, loyaal, open, eerlijk, verdraagzaam, kampioen van het goede doel en handhaver van de openbare orde, maar ook bits, negatief en inflexibel.

Varken: tolerant, begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, maar ook driftig, kleinzielig, lui.

2017: Het jaar van de Haan

Volgens de legende nodigde Boeddha alle dieren voor een feest uit. Tijdens het feest werd er een race gehouden tussen de dieren. Naar ieder van de dieren zou een jaar genoemd worden. De rat vertelde de kat dat het feest een dag later zou zijn. Zelf reed de rat op de rug van de os mee en kwam als eerste aan. De kat eindigde op de dertiende plaats en was te laat om een jaar naar zich genoemd te krijgen. Daarom achtervolgt hij tot op de dag van vandaag nog steeds de rat om wraak te nemen voor diens bedrog.

Het is gebruikelijk dat men schulden betaalt, nieuwe kleren worden gekocht, en het huis wordt schoongemaakt. Er is gewoonlijk een groot familie maal en de goden worden geëerd. De mensen geven elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier – en in rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken.

Chinese tempel in Chiang Mai, zowel boven als onder.